• Etalage
  • Etalage
  • Etalage
  • Etalage
  • Etalage
  • Etalage
  • Etalage
  • Etalage

Zeer geachte relatie,

Het verheugt mij u hierbij mede te kunnen delen dat ik een nieuwe vorm van werken heb gevonden, waarmee ik verwacht ook na mijn 50e weer met veel plezier in de toekomst, goede zaken te kunnen doen, wellicht ook met u.

Ik ben voornemens per 1 januari te starten met mijn nieuwe bedrijf Derks Automotive BV dat thans wordt gevestigd te Hoogeveen aan de Buitenvaart 1117.

Het ligt in de bedoeling om verder slechts ‘hobbymatig’ met autohandel actief te zijn.

Dientengevolge sluit ik dan ook per 31 december 2014 definitief de deuren van Benjamins & Derks Auto’s, waar ik de afgelopen 30 jaar, met ontzettend veel plezier, goede zaken heb gedaan.

Onder dankzegging voor het genoten vertrouwen in het verleden, hoop ik u hiermede vooralsnog voldoende en naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Jaap Derks


Derks Automotive BV

Buitenvaart 1117

7905 SE Hoogeveen

Tel: 0528 – 26 43 10

www.derksautomotive.com

info@derksautomotive.com

jaap@derksautomotive.com

evelyn@derksautomotive.com


Een greep uit ons huidige aanbod van 0 automobielen